BIODATA GURU SD NEGERI PERCOBAAN

 

 

 

 
Nama Lengkap           : Salma Yenti, M.Pd
NIP                                 : 19670703 199001 2 001
Tempat & Tgl. Lahir   : Padang, 03 Juli 1967
Jabatan                        : Kepala Sekolah
Pendidikan                  : S2
Alamat                          : Komp. Filano A III No. 20
Prestasi                       : Mendidik Anak ke Jenjang Pendidikan Sarjana
Hobby                           : Nyanyi, Rekreasi, Menari
Motto                            : Tetap Berjuang, Mensyukuri Apa yang Telah Dimiliki
 
Nama Lengkap           : Salma Jabar, S.Ag
NIP                                 : 19560123 197802 2 001
Tempat & Tgl. Lahir   : Maninjau, 23 Januari 1956
Jabatan                        : Guru Agama Islam
Pendidikan                  : S1 Fak. Tarbiyah IAIN IB Padang
Alamat                          : Jl. Sosiologi H/ 17 Siteba
Prestasi                       : Mendidik Anak ke Jenjang Pendidikan Sarjana
Hobby                           : Nyanyi, Rekreasi, Makan dengan R
Motto                            : Tetap Berjuang, Mensyukuri Apa yang Telah Dimiliki
 
 
Nama Lengkap           : Farida Usman, BA
NIP                                 : 19520512 197802 2 001
Tempat & Tgl. Lahir   : Ujung Gading, 12 Mai 1952
Jabatan                        : Guru Agama Islam
Pendidikan                  : Sarjana Muda Fak. Tarbiyah IAIN IB Padang
Alamat                          :  Komp. Singgalang Blok B V / 16 Lb. Buaya
Prestasi                       : Mendidik Anak ke Jenjang Pendidikan Sarjana
Hobby                           : Nyanyi, Rekreasi, Makan dengan JK
Motto                            : Tetap Berjuang, Mensyukuri Apa yang Telah Dimiliki
 
Nama Lengkap           : Marnis Sulin, S. Pd
NIP                                 : 19580211 197908 2 002
Tempat & Tgl. Lahir   : Padang, 11 Februari 1958
Jabatan                        : Guru Kelas IV
Pendidikan                  : S1 Adm. Sekolah IKIP
Diklat                            : - Instruktur di Parung
                                         - Instruktur Life Skill Padang
                                         - Pelatihan UKS
                                         - Pelatihan Budaya Alam Minang Kabau
Alamat                         : Komp. Cimpago Putih E/17 Tabing Padang
Prestasi                      : Mendidik Anak ke Jenjang Pendidikan Sarjana
Hobby                          : Nyanyi, Rekreasi, Menari
Motto                           : Tetap Berjuang, Mensyukuri Apa yang Telah Dimiliki
 
 
Nama Lengkap           : Midarlis, S.Pd
NIP                                 : 19571026 197908 2 001
Tempat & Tgl. Lahir   : Batusangkar, 26 Oktober 1957
Jabatan                        : Guru Kelas VI
Pendidikan                   : S1 PGSD IKIP
Diklat                             : - Pelatihan Matematika
-    Pelatihan KIT IPA
-    Pelatihan IPS
-    Pelatihan KERTAKES
-    Pelatihan PKN
-    Pelatihan B. Indonesia
-    PEQIP
Alamat                          : Belakang Psr. Lb. Buaya Koto Tangah
Prestasi                        : Pengabdian 25 Tahun Tugas ( Satya Lencana )
Hobby                            : Nyanyi, Rekreasi, Membaca
Motto                             : - Kegagalan Adalah Kesuksesan yang Tertunda
                                          - Percaya Diri Adalah Azaz Kesuksesan
 
 
Nama Lengkap           : Lenawati, A.Ma
NIP                                 : 19530507 198111 2 001
Tempat & Tgl. Lahir   : Silaping (Pasaman), 07 Mei 1953
Jabatan                        : Guru Kelas
Pendidikan                  : D II PGSD IKIP
Diklat                            : - Program Pelatihan Guru Pamong di Pekan Baru
                                         - Pelatihan APKG di Medan
                                         - Diklat Model TK-SD Satu Atap di Jakarta
Alamat                         : Jl. Tekukur No. 31 Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara
Prestasi                       : Pengabdian 25 Tahun Tugas ( Satya Lencana )
Hobby                           : Mendengar Musik, Menyanyi dan Membaca
Motto                            : - Hidup Tak Ada Artinya Tanpa Iman, Ilmu dan Amalan
                                         - Tak Ada yang Bisa Merubah Masa Lalu, Tapi Ada Harapan ‘tuk Benahi Masa Depan
 
 
Nama Lengkap           : Asmirni, A.Ma
NIP                                 : 19631020 198308 2 001
Tempat & Tgl. Lahir   :  Saning Bakar, 20 Oktober 1963
Jabatan                        : Guru Kelas III
Pendidikan                  : D II PGSD IKIP
Diklat                            :
Alamat                         :  Komp. Jondul IV Blok HH/ 11 Tabing
Prestasi                       : Mendidik Anak ke Jenjang Pendidikan Sarjana
Hobby                           : Mendengar Musik, Menyanyi dan Membaca
Motto                            : - Hidup Tak Ada Artinya Tanpa Iman, Ilmu dan Amalan
                                         - Tak Ada yang Bisa Merubah Masa Lalu, Tapi Ada Harapan ‘tuk Benahi Masa Depan
 
Nama Lengkap           : Ahtimar, S. Pd. I
NIP                                 : 19620512 198403 2 018
Tempat & Tgl. Lahir   : Pasaman, 12 Mei 1962
Jabatan                        : Guru Agama Islam
Pendidikan                   : S1 Tarbiyah IAIN IB Padang
Diklat                             : - Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SD Berjenjang Tingkat Dasar Th. 2008
                                          - Peningkatan Kemampuan BTA Guru Pendidikan Agama Islam SD Th. 2005
                                          - Guru Pendidikan Agama Islam SD Se-Prop. SUMBAR, RIAU, JAMBI Th. 2003
                                          - PPKJP ASRI P. Panjang Th. 1998
                                          - Instruktur Pesantren Kilat Guru Pendidikan Agama Islam SD Th. 1997
Alamat                         :  Komp. Permata II Blok C/ 4 Lb. Buaya
Prestasi                      :
Hobby                          : Bersenandung Kasidah Bertemakan Cinta
Motto                           : Hidup Adalah Perjuangan
                                       Setiap Perjuangan Butuh Pengorbanan
 
 
Nama Lengkap           : Riffni Iffendri, M.Pd
NIP                                 : 19671217 199001 2 001
Tempat & Tgl. Lahir   :  Situmbuk, 17 Desember 1967
Jabatan                        :  Waka Kepsek Bid. Kurikulum/ Guru Kelas IV
Pendidikan                  : S2 Pasca Sarjana UNP
Diklat                            : -
Alamat                         :  Jl. Singgalang II No.15 Gunung Panggilun
Prestasi                      :  Mendidik Anak ke Jenjang Pendidikan Sarjana
Hobby                          :  Mendengar Musik, Menyanyi dan Membaca
Motto                           : Tiada Hari Tanpa Bekerja
 
 
Nama Lengkap           :  Marliniati, S.Pd
NIP                                 : 19600201 198302 2 001
Tempat & Tgl. Lahir   :  Tanah Datar, 01 Februari 1960
Jabatan                        :  Guru Penjaskes
Pendidikan                  : S1 Penjaskes UT
Diklat                            : -
Alamat                         :  Jl. Kampus Atip No. 18 Simp. Tabing
Prestasi                      :  Mendidik Anak ke Jenjang Pendidikan Sarjana
Hobby                          :  Mendengar Musik, Menyanyi, Olah Raga dan Membaca
Motto                           : Tiada Hari Tanpa Bekerja
 
 
Nama Lengkap           :  Alfizah Itrizalti, S.Pd
NIP                                 : 19681231 199001 2 003
Tempat & Tgl. Lahir   :  Sumanik, 31 Desember 1968
Jabatan                        :  Guru Kelas II
Pendidikan                  : S1 Unes
Diklat                            : -
Alamat                         :  Jl. Rasuna Said No. 79 Padang
Prestasi                      :  Mendidik Anak ke Jenjang Pendidikan Sarjana
Hobby                          :  Mendengar Musik, Menyanyi dan Membaca
Motto                           :  Tiada Hari Tanpa Bekerja
 
 
Nama Lengkap           :  Murnita. M, S.Pd
NIP                                 : 19720923 199808 2 001
Tempat & Tgl. Lahir   :  Tanjung Ampalu, 23 September 1972
Jabatan                        :  Waka Kepsek Bid. Prasarana/ Guru Kelas I
Pendidikan                  : S1 UT
Diklat                            : -
Alamat                         :  Jl. Asra No. 18 Tunggul Hitam
Prestasi                      :  Mendidik Anak ke Jenjang Pendidikan Sarjana
Hobby                          :  Mendengar Musik, Menyanyi dan Membaca
Motto                           :  Tiada Hari Tanpa Bekerja
 
 
Nama Lengkap           : Zulpi Fitria, S.Pd
NIP                                 : 19741215 199803 2 003
Tempat & Tgl. Lahir   : Batipuh, 15 Desember 1974
Jabatan                        : Waka Kepsek Bid. Humas/ Guru Kelas V
Pendidikan                  : S1 PGSD UT
Diklat                             : - Integrasi Budi Pekerti dalam Mata Pelajaran PPKn Th. 2001
                                          - CLCC Th. 2007
Alamat                          : Perumahan Pondok Pratama I Blok H/16 Lubuk Buaya Padang
Prestasi                       : Guru Berprestasi Tk. Kota Padang 2008
Hobby                           : Mendengar Musik, Menyanyi dan Membaca
Motto                            : Tiada Hari Tanpa Keseriusan
 
 
Nama Lengkap           : Indra Gustadi, S.Pd
NIP                                 : 19750816 199803 1 003
Tempat & Tgl. Lahir   : Jawi-jawi 16 Agustus 1975
Jabatan                        : Wakil Manajemen Mutu/ Guru Kelas VI
Pendidikan                   : PGSD IKIP PADANG 1997
Diklat                             :- Diklat Guru SD Percobaan se Indonesia th 1998
                                         -Diklat pemandu IPA tk.Nasional Region 1 th 2008
Alamat                          :  Komp. Perumahan Wisma Indah Lb. Buaya
Prestasi                       : - Juara 1 Lomba Guru Berprestasi Kota Padang 2007
                                         - Juara 2 Lomba Keterampilan Mengajar Provinsi   
                                           Sumatera Barat tahun 2008
Hobby                             : Olah Raga, Baburu Ular + Jadi Pawang
Motto                              : Jalan salangkah madok suruik, kato sapatah 
                                           dipikiri,Titiak kok datang dari bawah, galodo kok 
                                           datang dari muaro
 
Nama Lengkap           : Linda Susanti, S.Pd
NIP                                 : 19760124 199912 2 001
Tempat & Tgl. Lahir   : Padang, 24 Januari 1976
Jabatan                        : Guru Kelas V
Pendidikan                  : S1 PGSD UT
Diklat                            : -
Alamat                         : Jl. Durian No. 11 Purus Baru 
Prestasi                      : Mendidik Anak ke Jenjang Pendidikan Sarjana
Hobby                          : Mendengar Musik, Menyanyi, Menari dan Membaca
Motto                           : Tiada Hari Tanpa Keceriaan
 
 
Nama Lengkap           : Yusmanidar, S.Pd
NIP                                 : 19680112 200212 5 005
Tempat & Tgl. Lahir   : Tarung-tarung, 12 Januari 1968
Jabatan                        : Guru Penjaskes
Pendidikan                  : S1 UNP
Diklat                            : -
Alamat                         : Komp. Polda B2 / 20 Gn. Sarik Kuranji
Prestasi                      : Mendidik Anak ke Jenjang Pendidikan Sarjana
Hobby                          : Oah Raga, Menari, Nyanyi dan Pramuka
Motto                           : Kejarlah Ilmu Setingi-tingginya Tetapi Rendah Hatimu
 
 
Nama Lengkap           : Suwaryati, S.Kom
NIP                                 : 19790812 201001 2009
Tempat & Tgl. Lahir   : Padang, 12 Agustus 1979
Jabatan                        : Guru TIK
Pendidikan                  : S1 Komputer UPI YPTK Padang
Diklat                            : -
Alamat                         : Jl. Air Camar Aur Duri
Prestasi                      : Melahirkan Generisi Berpendidikan
Hobby                          : Olah Raga, Nyanyi dan Menari
Motto                           : Tiada Hari Tanpa Bekerja dan Dapat Melakukan Macam-macam
 
 
Nama Lengkap           : Wiwik Pertiwi, S.Pd
NIP                                 : 19690726 200801 2 003
Tempat & Tgl. Lahir   : Padang, 26 Juli 1969
Jabatan                        : Guru Kelas II
Pendidikan                  : S1 STKIP PGRI Padang
Diklat                            : -
Alamat                         :
Prestasi                      :
Hobby                          : Nyanyi, Membaca, Menari dan Mencari Teman
Motto                           : Bekarja Ikhlas Untuk Mendapatkan Berkah Nya
 
              
Nama Lengkap           : Iswadi Condra, S.Pd
NIP                                 :
Tempat & Tgl. Lahir   : Tanjung, 30 Maret 1976
Jabatan                        : Guru Kesenian
Pendidikan                  : S1 UNP
Diklat                            : -
Alamat                         : Jl. Khatib Sulaiman
Prestasi                      :
Hobby                          : Menyanyi, Music Clasic dan Kontenporer
Motto                           : Tiada Hari Tanpa Saluang dan Talempong
 

 

   
Nama Lengkap           : Fahmi Dedi Dt. Rajo Nan Kayo
NIP                                 :
Tempat & Tgl. Lahir   : Padang, 16 Desember 1986
Jabatan                        : Guru BAM
Pendidikan                  : MAN
Diklat                            : -
Alamat                         : Koto Tingga Kec. Pauh
Prestasi                      :
Hobby                          : Silat, Memancing 
Motto                           : Kabukik Samo Mandaki, Kalurah Samo Maurus KTP
Nama Lengkap           : Yulidarni, S.Pd
NIP                                 :
Tempat & Tgl. Lahir   : Padang, 20 Juli 1976
Jabatan                        : Guru Bahasa Inggris
Pendidikan                  : S1 Pedd. Bahasa Inggris Uniersitas Bung Hatta
Diklat                            : -
Alamat                         :
Prestasi                      :
Hobby                          : Menari, Menyanyi dan Membaca 
Motto                           : Bekarja Ikhlas Untuk Mendapatkan Berkah Nya
   
Nama Lengkap           : Wisnu Fitria Juli, S.Pd
NIP                                 :
Tempat & Tgl. Lahir   : Padang, 17 Juli 1984
Jabatan                        : Guru Bahasa Inggris
Pendidikan                  : S1 Pdd. Bahasa Inggris Universitas Negeri Padang
Diklat                            : -
Alamat                         : Jl. Parak Anau Sakato no. 12 Tabing - Padang
Prestasi                      : -
Hobby                          : Membaca 
Motto                           : Bekerja Ikhlas Untuk Mendapatkan Berkah Nya
   
Nama Lengkap           : Silfiani Edison, S.Pd
NIP                                 :
Tempat & Tgl. Lahir   : Padang, 27 Januari 1986
Jabatan                        : Guru Bahasa Inggris
Pendidikan                  : S1 Pdd. Bahasa Inggris Universitas Negeri Padang
Diklat                            : -
Alamat                         :
Prestasi                      :
Hobby                          : Menari, Menyanyi dan Membaca 
Motto                           : Bekarja Ikhlas Untuk Mendapatkan Berkah Nya
   
Nama Lengkap           : Irma Suri Yenti, S.Pd
NIP                                 :
Tempat & Tgl. Lahir   : Padang Lawas, 9 Desember 1987
Jabatan                        : Guru Bahasa Inggris
Pendidikan                  : STKIP PGRI
Diklat                            : -
Alamat                         :
Prestasi                      : Juara 1 Lomba Makan Kerupuk
Hobby                          : Menari, Menyanyi dan Membaca 
Motto                           : Bekarja Ikhlas Untuk Mendapatkan Berkah Nya
   
Nama Lengkap           : Lisa Lusinawati, S.Pd
NIP                                 :
Tempat & Tgl. Lahir   : Padang, 14 April 1986
Jabatan                        : Guru Bahasa Inggris
Pendidikan                  : STKIP PGRI
Diklat                            : -
Alamat                         :
Prestasi                      :
Hobby                          : Menari, Menyanyi dan Membaca 
Motto                           : Bekarja Ikhlas Untuk Mendapatkan Berkah Nya
   
Nama Lengkap           : Tika Brina, S.Pd
NIP                                 :
Tempat & Tgl. Lahir   : Lubuk Sikaping, 27 Januari 1988
Jabatan                        : Guru Bahasa Inggris
Pendidikan                  : STKIP PGRI
Diklat                            : -
Alamat                         :
Prestasi                      :
Hobby                          : Menari, Menyanyi dan Membaca 
Motto                           : Bekarja Ikhlas Untuk Mendapatkan Berkah Nya
Login
Username:

Password:

  Registrasi?
Selamat Datang Tamu!
Guest(s)online: 1

No Members are currently logged in.
Posting Terbaru
. Reuni Akbar
Respon Terbaru
. Re: Reuni Akbar
Nama*
Email
Pesan*
Code
   *wajib diisi

  Sn Sl Rb Km Jm Sb Mg
>           01 02
> 03 04 05 06 07 08 09
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29 30
> 31            Kegiatan Minggu ini

Tidak ada kegiatan minggu ini


Search events by...Kegiatan Hari Ini

Tidak ada kegiatan hari ini